15.6.10

Nach beag a tha an saoghal - Pàirt 6Nuair a ràinig na siubhlaichean nas fhàisge air a’ ghleann, thàinig caisteal nan sealladh. Seann togalach mòr drùidhteach brèagha air mullach cnuic ri taobh eile a’ ghlinne agus coltas cloiche-gainmhiche aige. Thòisich e air a losgadh. Theab gun robh e air falach leis an smùid fhad ’s an do rinn carbadan-smàlaidh agus -eiridinn cabhag a‑nuas. Còig mionaidean an dèidh a’ chiad charbad an caisteal a ruigsinn, dh’fhalbh a h‑uile sìon aca do na ceithir ranna-ruadh gun sgeul air losgadh ri fhaicinn air an togalach.


Powered by Podbean.com~~~•∞•≈•≤☼≥•≈•∞•~~~ Briathrachas ~~~•∞•≈•≤☼≥•≈•∞•~~~

carbad-eiridinn (nm) ~~~ ambulance
carbad-smàlaidh (nm) ~~~ fire engine
clach-ghainmhich (nf) ~~~ sandstone
drùidhteach (a) ~~~ impressive
ranna-ruadh, na ceithir ranna-ruadh ~~~ the four corners of the world siubhlaiche
(nm) ~~~ traveller, pedestrian